Nhiều hơn tiếng Silicons

Bạn đời đáng tin cậy dành cho các đặc vụ Silanes, Siloxane và Tự chọn.

You are in our Global Site

Gửi email cho chúng tôi
Name Name

CFS-S499, Tris(vinyl-siloxy)phenylsilane, CAS KHÔNG. 60111-47-9

Name

Mật độ: min 999G. Màu

: Màu Màu Màu Màu Màu Màu Colorless or yellowish

Diện mạo: Clear lỏng

Special Trọng lực: 0.95

Refactive Chỉ mục (cập nhật) Không có dữ liệu

Flash Point: 130 511;

Boiling Point: Không có dữ liệu

Melting Point: Không có dữ liệu nào thuộc tính chất béo:Độ ẩm nhạy cảm


Name Mô tả

Tris(vinyl-Dimitrsiloxy)phenylsilane là một chất siline hữu chức do co-Formula đề nghị được chuyên môn về sản xuất và cung cấp từ nhiều năm nay.Cùng với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu dải lụa Trung Quốc, Co-Formula luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho các ứng dụng khác nhau.


Nhận diện

Tên sản phẩm: Tris(vinyl-Dimethyxylxy)phenylsilane SDZ CAS KHÔNG: 600111-47-9

Trade code: CFS-S49

Molecular Formula: C8H32O3SI4


BSDJ [Tris-etheyl-sill]B-ne-tới tới tới tới dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tính tới tới tới tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tính đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng tính và đáng đáng đáng ra ra dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc 3-3-1,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5-3-trô-trô-trô-trô-lời dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng ra ra ra ra ra ra ra ra ra NameName

BSDJ [Tris-etheyl-sill]B-ne-tới tới tới tới dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tính tới tới tới tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tính đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng đồng tính và đáng đáng đáng ra ra dượng dượng dượng dượng dượng thuộc tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng tới dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng thuộc 3-3-1,1,1,1,1,1,5,5,5,5,5-3-trô-trô-trô-trô-lời dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng dượng ra ra ra ra ra ra ra ra ra NameNameName Ứng dụng

CFS-S47 được dùng làm chất liệu hóa học để tổng hợp các thành phần silicon.

CFS-S499 có thể được dùng để chuẩn bị các vật liệu quang học hay được dùng trong nghành công nghiệp bán dạo và điện tử.


Name Bao bì

Hộp chất dẻo loại chất HDPE, 100ml/l

Xin hãy liên hệ với đội ngũ chất dẻo 5L~200L

Trống kim loại, 20L~200L

SIC container

Xin hãy liên hệ với đội E-Formula cho bất kỳ yêu cầu bao gồm.


Name Bộ nhớ

Được cất ở một nơi lạnh, an toàn.BSJDJ đã được lưu trữ trong thùng hàng gốc và sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mở cửa.

Giữ thùng chứa thật kỹ.Những thùng chứa mở ra phải được đóng lại cẩn thận và giữ thẳng để tránh rò rỉ.


Ngành liên quan cho Polyme biến tính Silane-MSO1

Gửi tin nhắn

Liên hệ với các chuyên gia đồng công thức

Nếu bạn có ý tưởng, chúng tôi rất muốn nghe về nó.
  • Vũ khí hạt nhân, Trung tâm

    Địa chỉ:

    Vũ khí hạt nhân, Trung tâm
  • *86-27-854-922

    Di động:

    *86-27-854-922