Nhiều hơn tiếng Silicons

Bạn đời đáng tin cậy dành cho các đặc vụ Silanes, Siloxane và Tự chọn.

You are in our Global Site

Gửi email cho chúng tôi
Cột sắc thái

Một chuỗi chiến lượng chiếc dây chiến dịch dài, bao gồm con ốc, dodecyl và octdecyl silanes, được điều khiển phát bị phách mình bằng của kẻ pháp.Những cây silanes chức năng có chất hydrophobicia siêu đẳng.They Chủ yếu phục vụ như là modmới trên bề mặt cho các thiên tử và đệm liệu, Đặc biệt thích hợp cho việc xử lý các cột sắc tính.Khẩu hiệu

Đã ghi lại danh sách dây chuyền dài như sau đây được đặc biệt phát triển cho ứng dụng trong thị trường các cột sắc tính.

Trade Code

Chemical Name

CAS No.

Molecular Formula

CFS-088

Octadecyldimethylchlorosilane

18643-08-8

C20H43ClSi

CFS-317

Dodecyldimethylchlorosilane

66604-31-7

C14H30ClSi

CFS-840

Octyldimethylchlorosilane

18162-84-0

C10H23ClSi

CFS-049

Octadecyltrichlorosilane

112-04-9

C18H37Cl3Si

CFS-4724

Dodecyltrichlorosilane

4484-72-4

C12H25Cl3Si

CFS-3669

Octyltrichlorosilane

5283-66-9

C8H17Cl3Si


Co-Formula octyl, dodecyl và octdecyl chức năng silanes thường được dùng cho việc chỉnh biến chất silic, xử lý vi và na-nô và sản sinh các phân tử monolớp.C ó nhiều loại chloro silanes và alxy silanes, chúng có thể phản ứng với dải ngân loại trên bề mặt dính liền với đai và kết hợp Si-O-Si-C.Silylation là cách tốt nhất để vô hiệu hóa bức tường bên trong của cột mao mạch.Thuốc khử dò có phản ứng với nhóm silanol của bề mặt bên trong cột để đạt hiệu lực và hiệu quả.Đã có khả năng khử và thụ động các cột điện mao mạch tứ hải ly giãn.

Chromaatography là phần lõi của GC (Sắc tố gas).Độ phân tách của GC phụ thuộc vào độ kén chọn của chất lỏng tĩnh trong cột sắc tính.Có rất nhiều chất có thể được sử dụng như các giai đoạn tĩnh của GC.Trong số đó, chất siline hay chất phóng xạ là chất lỏng tĩnh thường dùng nhất.Mật độ phân tách của dung dịch chung-Formula như là chất silicone đã được xác minh bằng sắc ký.Chúng có sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời và có thể làm việc dưới nhiệt độ từ -50*840511; đến 350*8551;.Nhiệt độ có ảnh hưởng rất ít tới độ rữa của chất lỏng silicon.Tính kén chọn cấp cao làm dung dịch ty-Formula như là chất silicone thích hợp cho việc phân tích nhiều hợp chất cực nóng.