Nhiều hơn tiếng Silicons

Bạn đời đáng tin cậy dành cho các đặc vụ Silanes, Siloxane và Tự chọn.

You are in our Global Site

Gửi email cho chúng tôi

Đúnghiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứhiểu chứtrên:Ở Công ty Cùng Co-Formula, chất lượng được đạt và bảo đảm bởi một loạt các hoạt động quản lý chất lượng.Những hoạt động này đảm bảo sản phẩm có chất silicone là chính xác những gì chúng được cho là.Sản phẩm cu-Formula được chế ra để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và quy định.Kiểm tra và kiểm tra chất lượng được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất và cho phép lưu trữ và giao hàng.

quality control

Gửi tin nhắn

Liên hệ với các chuyên gia đồng công thức

Nếu bạn có ý tưởng, chúng tôi rất muốn nghe về nó.
  • Vũ khí hạt nhân, Trung tâm

    Địa chỉ:

    Vũ khí hạt nhân, Trung tâm
  • *86-27-854-922

    Di động:

    *86-27-854-922