Nhiều hơn tiếng Silicons

Bạn đời đáng tin cậy dành cho các đặc vụ Silanes, Siloxane và Tự chọn.

You are in our Global Site

Gửi email cho chúng tôi
(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan (N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan

CFS-S803, N,N-Dietrich-3-lôi-tribesxysilan, CAS KHÔNG. 4051-80-3

(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan

Thanh tra: min 9934

Màu: Màu Màu của

: Diện mạo

màu vàng: Rõ rồi BSJDJ Trọng lực đặc biệt: 0.934

Dữ liệu: Không có dữ liệu

Flash Point: 100*85511;

Boiling Point: 120*85511;

Melting Point: Không có dữ liệu thuộc tính to án được: Không có dữ liệu thuộc tính hiện thời JDZtừ từ với nước


(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan Mô tả

(N,N-Dietrich-3-lôi propyl)trimthoxysilane là một con cá nhân có chức năng silane do Co-Formula đề nghị được tập trung vào sản xuất và cung cấp từ nhiều năm nay.Cùng với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu dải lụa Trung Quốc, Co-Formula luôn sẵn sàng cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho các ứng dụng khác nhau.SSSDZ nhận nhận diện đúng đúng đúng tên thằng SSKLý Lý Lý Có Tên riêng riêng (N,N-Dietrich-3-lôi lôi lôi lôi lôi lôi một một đứa đứa con đúng đúng là không có: một đứa đứa con đầu một một một đứa đứa đứa đứa đứa con trai một đứa con mẹ mẹ đúng tên là CCCCS-S803 BSCũng Cũng Cũng Cũng Cũng giống như một đứa đứa con đúng đúng đúng màu mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè mè một đứa con mẹ đứa đứa con con con mẹ mẹ con con con mẹ nó là mã đôi đôi CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCS-S-S-S-S-tha tha tha tha tha tha tha thứ 3-tha tha tha tha tha tha tha tha thứ 3-khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu khẩu Commentchín chín chín chín chín chắn rằng rằng ủy ủy ủy ban ban cũng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng giờ phút cho chín chín chín chín phân phân phân phân chiết chiết chiết chiết đúng đúng và chiết chiết chiết đúng đúng đúng đúng và chiết chiết chiết xuất, N,N,N-đúng đúng đúng trường chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín đứa đứa đứa đứa đứa đứa đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng chất chất chiết chiết chiết chiết chiết chiết đúng và và và và và tái tái tái tái tái tái tái tái xuất xuất xuất, đúng đúng đúng trường chín chín chín chín chín chín chín chín đứa đứa đứa đứa đứa đứa đứa đứa, N,N,N,N,3-tái tái tái tái chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín dù dù dù dù dù dù dù dù dù là là là là là là là 3-(diehyllôi)propyl-tribesthoxysilane


diehyl[3-tribesoxysill)propine]amine

n,n-diehyl-3-aminopheroxysilane

-methoxy[3-diehyllôi)propyl]silane JC (n-Dietrich-3-lôi-lôi-lôi-lôi-lôi-lôi-lôi-3-lôi-lôi-33tribesoxysilane

N,N-diehyl-3-trithothoxysill-propan-1-amine


[3-Dietrich)propyl]triễn xysilane, 96=-GJDZ N,N-Dietrich-3-3-tribesxysill-1-propanene

3-N,N-Diethylamino)propethxysilane (95) Name(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan Ứng dụng

CFS-S803 có thể được dùng làm một chất phụ quan trọng để tổng hợp các chất siligas chức năng của amine và Polymer-silica hybrid material.

(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan Bao bì

Hộp chất dẻo loại chất HDPE, 100ml/l

Xin hãy liên hệ với đội ngũ chất dẻo 5L~200L

Trống kim loại, 20L~200L

SIC container

Xin hãy liên hệ với đội E-Formula cho bất kỳ yêu cầu bao gồm.


(N,N-Diethyl-3-aminophopy)trithoxysilan Bộ nhớ

Được cất ở một nơi lạnh, an toàn.BSJDJ đã được lưu trữ trong thùng hàng gốc và sử dụng càng sớm càng tốt sau khi mở cửa.

Giữ thùng chứa thật kỹ.Những thùng chứa mở ra phải được đóng lại cẩn thận và giữ thẳng để tránh rò rỉ.


Ngành liên quan cho Polyme biến tính Silane-MSO1

Gửi tin nhắn

Liên hệ với các chuyên gia đồng công thức

Nếu bạn có ý tưởng, chúng tôi rất muốn nghe về nó.
  • Vũ khí hạt nhân, Trung tâm

    Địa chỉ:

    Vũ khí hạt nhân, Trung tâm
  • *86-27-854-922

    Di động:

    *86-27-854-922